Astma - medisin og behandling eller fjerne årsaker?
Gran Canaria     Tenerife     Fuerteventura      Lanzarote      La Gomera      La Palma      El Hierro

Astma - medisin og behandling eller fjerne årsaker?
Oversikt

Leilighet til leie

Astma allergi helse

Arguineguin

Gran Canaria

Kanariøyene

Fly og leiepriser

Bolig i Spania

Kontakt oss

Vår erfaring er at mange kan bli friske eller vesentlig bedre av astma ved å fjerne årsakene til sykdommen. Astma følger vestlig levesett og det er overveiende sannsynlig at en eller flere miljøfaktorer er årsaken. Norge har verdens høyeste hyppighet av astma, allergi og overfølsomhetsreaksjoner. Anslagsvis 45% av befolkningen rammes i løpet av livet. Sykdomsgruppen har økt dramatisk siden 1950.

Hvis det hadde vært ønskelig å finne årsaken til astma, hadde samfunnet trolig greid å identifisere hvilke faktorer som bidro til dette. Det er ikke så mange miljøfaktorer Norge har mer av enn en resten av verden. Dessverre fokuserer vårt kostbare helsevesen nesten utelukkende på medisiner og behandling. Politikerne er mestere i miljøvern hvis problemet er i det ytre rom eller på andre siden av kloden.

Det er derimot et ikke-tema at vi har verdens høyeste tall for en miljørelatert sykdom som astma. I stillhet overfører politikerne og helseadministrasjonen isteden mer og mer penger til legemiddelindustrien. Legemiddelindustrien selger medisin og har ingen interesse av å finne årsaker til astma, allergi og andre sykdommer. De tjener best på medisin som ved daglig bruk holder deg symptomfri livet ut. Pasientorganisasjonene sponses og styres til å kreve de nye, dyre medisinene på blå resept. Årsaker til astma kommer ikke i fokus.

Og mantraet om at sykdom rammer tilfeldige gjentas og gjentas. Hvis helsevesenet sier noe om årsaker, så nevnes ofte gener og livsstil. Gener kan en ikke gjøre noe med og samlebegrepet "livsstil" blir for diffust som grunnlag for tiltak. I over 15 år har vi målt miljøfaktorene rundt syke mennesker og sett at f.eks. astmatikere i fuktskadde hus med mugg blir satt på livsvarig medisinering. Tross farlige bivirkninger og store kostnader blir knapt noen spurt om de er bedre ved opphold utenfor boligen, om det er matvarer de kan reagere på, eller om de har mistanker om hva årsaken kan være.


Mange med astma opplever rask bedring og mindre behov for medisin på ferier utenfor Norge.
Både kosthold og innemiljø burde bli fokusert. Norge har et kaldt klima og vi oppholder oss mye inne i tette og energiøkonomiske hus. Videre pusser vi opp mer enn andre land og har et stort innendørs forbruk av kjemikalier og syntetiske materialer. Utendørs forurensing er uinteressant i forhold til forurensningen i innemiljøet. Det er bare å åpne opp vinduet å kjenne hvor det er best luft.

En undersøkelse fra Sverige antyder at en gjennomsnittlig ny leilighet innholder 2.5 tonn plast og kjemikalier. Det en er forbudt å kaste en slik leilighet på søppelplassen fordi den er for giftig. Det samme gjelder med de titalls literne med vannbasert maling som brukes inne. Det står miljø på boksen, men den skvetten som er til overs, er for giftig til og kastes på søppelplassen.

Kosthold er også viktig ved en rekke sykdommer. Et interessant poeng er at innvandrere fra den fattigste delen av verden nesten ikke har astma og allergi ved ankomst til Norge. Etter få år ser det ut til at de har samme hyppighet som andre nordmenn. Innvandrerne beholder i betydelig grad sitt gamle kosthold. Industrielt fremstilt mat blir en viktigere del av kostholdet, men uansett så avviker kostholdet vesentlig fra nordmenns kosthold.

Dette peker i retning av at kosthold ikke er den viktigste faktoren ved astma. Mange nordmenn som reiser til f.eks. Kanariøyene opplever at plager med astma reduseres. Kostholdet på Kanariøyene er også relativt industrialisert og likt det norske. Sannsynligvis er ikke mat den viktigste årsak til astmatikernes bedring.

De fleste tenker kanskje at bedringen skyldes varmen, men det er ikke hele sannheten. En indirekte effekt er at en lufter mer, er mer utendørs, bor i mindre tette hus, og bruker mindre strøm. Det stedet som har best innvirkning på astmatikere ser ut til å være sørkysten av Gran Canaria. Typisk for klimaet her, er et uvanlig lavt nivå av pollen, muggsoppsporer og mikroorganismer generelt. Verdens Helseorganisasjon sier klimaet er unikt helsemessig med stabil temperatur året rundt. Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) har lagt sitt behandlingssenter, Valle Marina, hit.

Vår erfaring fra måling av inneklimaet i boliger i Norge tilsier at fuktskader og mugg er en meget viktig faktor ved astma. Fukt i kjellere, fra dårlige bad, lekkasjer og kondens gir muggveskt som sprer muggsoppsporer og mykotoksiner i inneklimaet. I tillegg innvirker avgassing fra bygningsmaterialer og støv. Sedimentert støv gir bakterievekst som igjen gir avgassing og økte plager både ved astma og allergi.

I tillegg til dette observerer vi også svært ofte en kontroversiell faktor som trolig virker usannsynlig i første omgang. Den lavfrekvente magnetiske komponenten av feltet fra strømnettet er usedvanlig ofte tilstede ved astma sammen med f.eks. muggsopp. Norge har verdens høyeste strømforbruk pr innbygger og dette er også en av få faktorene som kan forklare våre høye astmatall. To artikler om dette har blitt publisert i hhv. Astma og Allergiforbundets blad (Lande, 1991) og Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin. (Lande, 2001) Noe forskning indikerer også at felt fra strømnettet kan påvirke immunforsvaret.

En undersøkelse av professor Ivan Beale ved Auckland University påviser en astmahyppighet på 330% rundt høyspentledninger. (Beale, 1997) Høyspentledninger har, sammen med gamle 3-delte lavspentledninger, transformatorer, nedgravde strømkabler og elektrisk utstyr plassert for nær sove- og oppholdsplassene i boligen, slike lavfrekvente magnetiske felt. Arbeidsplasser er også utsatt både fra småelektronikk og maskiner. Det vil være mulig å bruke strøm uten uheldig feltbelastning, men de samfunnsmessige kostnadene ved en slik omlegging vil være svært store. Andre skadevirkninger, spesielt depresjoner, nær høyspentledninger o.l. er relativt godt dokumentert. (Perry, 1981. Perry, 1989. Beale, 1997. Dowson,1998)

Vi har satt sammen et opplegg for de som vil forsøke å fjerne årsakene til sin astma. Dette begynner med to ukers opphold i vår miljøvennlige ferieleilighet i Arguineguin på Gran Canaria. Hensikten er å få informasjon om hvorvidt miljøet har stor innvirkning på sykdommen. Hvis oppholdet gir tydelig bedring, tilbyr vi måling av en lang rekke faktorer i innemiljøet som kan bidra til astma og allergi. Sammen med målingen får du forslag til hvordan unødvendige miljøbelastinger kan fjernes eller reduseres på enklest mulig måte. Informasjon om mulig naturmedisin, kosttilskudd og alternativ behandling, sammen med referanser til den ofte begrensede dokumentasjonen som foreligger, kan være aktuelt i tillegg. Kostnadene er forsøkt holdt lave slik at tilbudet er tilgjengelig for alle.

Astma er en mulig livstruende sykdom og nedtrapping av medisinbruk må skje i samarbeid med lege. I den sammenheng kan vi anbefale leger som har spesialkompetanse rundt miljømedisin og er åpne for alternativ behandling. Vi har også kostholdsveiledere vi samarbeider med hvis det er mistanke om matvareallergier o.l.

Referanser:


Beale, IL, et al. 1997 "Association of health problems with 50 hz magnetic fields in human adults living near power transmission lines", 2. World Congress on Electricity and Magnetism in Biology and medicine, Bologne, Italia

Beale, IL et al. 1997 "Psycological effects of Cronic exposure to 50 Hz magnetic fields in humans living near extra-high-voltage transmission lines", Biolectromagnetics 18:584-594, NY

Dowson,D. et al. 1988 "Overhead high voltage cables and recurrent headaches and depressions", The Practitioner

Lande M. 1991 "Sammenheng mellom astma og høyspentfelt?" Astma Allergi; 4: 16,40

Lande M. "Astma, allergi og lavfrekvente magnetsike felt - finnes det en mulig sammenheng", 2001. Nord Tidsskr Biol Med, nr 1

Perry,FS. et al. 1981 "Environmental power-frequency magnetic fields and suicide", Health Physics,41:267-77.

Perry,FS. et al. 1989 "Power frequency magnetic fields, depressive illness and myocardial infarction". J.Public Health, May


Syntax a.s, Verdens Ende, 3616 Kongsberg, Norge. Foretak: NO 947 364 111 MVA
Tlf 22 68 28 62 også helg og kveldstid. E-post: m@lande.co.

Mer om helse og våre innemiljømålinger
FERIELEILIGHET
ARGUINEGUIN
LEDIG

22 68 28 62